Category (48)

ID : 59629
Brand : PUGp
Model : VHC001
Last Update : 17/12/2558 11:59 Preview : 16,295
เป็นรถสามล้อติดเครื่องยนต์ ใช้บรรทุกสิ่งของ ซึ่งถูกออกแบบตกแต่งเพื่อความสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในรีสอร์ท โรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว
ID : 59630
Brand : PUGp
Model : D&B004
Last Update : 17/12/2558 11:33 Preview : 15,080
อีกหนึ่งบริการที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้า
ID : 59631
Brand : PUGp
Last Update : 18/12/2558 12:28 Preview : 22,258
อีกหนึ่งบริการที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้า
ID : 59632
Brand : PUGp
Model : HT001
Last Update : 01/08/2560 16:35 Preview : 16,368
เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในสายการผลิต ใช้ชักลากขบวนรถลำเลียงชิ้นส่วนเพื่อป้อนให้กับส่วนการผลิตแต่ละจุด หรือใช้เคลื่อนย้ายสินค้า / สัมภาระ ประสิทธิภาพการลากจูงเหนือกว่าการใช้แรงงานชักลาก เพิ่มผลผลิต รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ID : 59633
Brand : PUGp
Model : HT002
Last Update : 26/11/2560 15:43 Preview : 18,060
เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในสายการผลิต ใช้ชักลากขบวนรถลำเลียงชิ้นส่วนเพื่อป้อนให้กับส่วนการผลิตแต่ละจุด หรือใช้เคลื่อนย้ายสินค้า / สัมภาระ ประสิทธิภาพการลากจูงเหนือกว่าการใช้แรงงานชักลาก เพิ่มผลผลิต รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ID : 79943
Brand : PUGp
Model : D&B001
Last Update : 17/12/2558 11:32 Preview : 15,026
อีกหนึ่งบริการที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้า
ID : 79951
Brand : PUGp
Model : MPT003
Last Update : 26/11/2560 15:56 Preview : 22,412
รถสามล้อเอนกประสงค์ เป็นรถสามล้อที่ขับขี่ได้เหมือนรถจักรยานสองล้อ ผู้ขับขี่สามารถเอียงตัว เพื่อถ่วงน้ำหนักในขณะขับเลี้ยวโค้ง ทำให้การขับขี่คล่องตัว ปลอดภัย รับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วยตลับลูกปืนแบบเยื้องศูนย์และเพลาตรงท่อนเดียว สามารถถปรับเปลี่ยนกระบะท้ายรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรณีผู้ขับขี่ไม่สามารถขี่รถจักรยานสองล้อได้(ไม่ต้องการให้ตัวรถเอียงตัวไปมา) ตัวรถได้ออกแบบให้สามารถล็อคไม่ให้โยกตัวได้ ด้วยการใส่ตัวล็อคและขันน๊อตเพียงตัวเดียว
ID : 79979
Brand : PUGp
Model : FDB001/CL
Last Update : 17/12/2558 11:04 Preview : 15,054
รถจักรยานม้วน เป็นรถจักรยานพับสองตอน ด้วยการออกแบบจุดเชื่อมต่อและขนาดตัวถังรถอย่างพิถีพิถัน ทำให้เมื่อพับเก็บจะมีขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดตัวชิ้นส่วนใดออก และสามารถพับได้ง่ายรวดเร็ว
ID : 79981
Brand : PUGp
Model : FDB001/CL
Last Update : 17/12/2558 11:03 Preview : 15,031
รถจักรยานม้วน เป็นรถจักรยานพับสองตอน ด้วยการออกแบบจุดเชื่อมต่อและขนาดตัวถังรถอย่างพิถีพิถัน ทำให้เมื่อพับเก็บจะมีขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดตัวชิ้นส่วนใดออก และสามารถพับได้ง่ายรวดเร็ว
ID : 79984
Brand : PUGp
Model : FDB001/CL
Last Update : 17/12/2558 11:04 Preview : 14,908
รถจักรยานม้วน เป็นรถจักรยานพับสองตอน ด้วยการออกแบบจุดเชื่อมต่อและขนาดตัวถังรถอย่างพิถีพิถัน ทำให้เมื่อพับเก็บจะมีขนาดเล็กโดยไม่ต้องถอดตัวชิ้นส่วนใดออก และสามารถพับได้ง่ายรวดเร็ว
ID : 79985
Brand : PUGp
Model : HT001
Last Update : 17/12/2558 11:48 Preview : 18,285
รถสามล้อสุขภาพ ออกแบบสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยและการออกกำลังอย่างมีประสิทธิภาพเบาะนั่งแบบเก้าอี้มีท้าวแขน นั่งสบาย มั่นคง สามารถปรับระยะใกล้/ไกลให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่
ID : 96609
Brand : PUGp
Model : FDB005
Last Update : 17/12/2558 11:08 Preview : 9,730
กระเป๋าสำหรับใส่รถจักรยานม้วน
ID : 96610
Brand : PUGp
Model : CPN002
Last Update : 20/09/2558 20:53 Preview : 12,236
ชุดประกอบรถจักรยานคู่รัก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดรถ จักรยานแม่บ้าน 2 คันให้ติดกันในแนวขนาน อุปกรณ์ทั้งหมดประกอบเข้ากับตัวรถจักรยานด้วยการยึดน๊อต เมื่อประกอบเสร็จรถทั้งสองคัน จะห่างกันประมาณ 60 เซนติเมตร การปั่นแยกอิสระจากกัน การบังคับเลี้ยวสามารถควบคุมจากรถคันใดคันหนึ่งได้ อุปกรณ์ทุกชิ้นชุบโครเมียม
ID : 96793
Brand : PUGp
Model : SPG006
Last Update : 17/12/2558 11:41 Preview : 15,392
ID : 109655
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:52 Preview : 17,824
ใช้ประกอบกับวีลแชร์ทั่วไปเพื่อการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
ID : 127635
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:51 Preview : 10,933
ID : 127694
Brand : PUGp
Last Update : 22/12/2558 13:41 Preview : 7,001
ID : 129714
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:47 Preview : 10,980
ID : 129715
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:45 Preview : 7,156
ID : 152767
Brand : PUGp
Last Update : 26/11/2560 15:49 Preview : 5,924