PAGE VIEW : 8,942

Product Information :

Name :
เครนยกผู้ป่วย
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. 03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
Brand :
PUGp
Model :
ASS002
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ใช้เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Product Detail :

 

จุดเด่น

- ใช้ระบบไฮดรอลิค ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

- มีล้อ 4 ล้อสะดวกในการเคลื่อนที่

- มีระบบล็อคล้อเพื่อป้งกันการเลื่อนไหล

 

ราคา : ติดต่อผู้ผลิตProduct Gallery :

Other Product In Group "03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (4)"