E-Catalog > 03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ > หัวลากวีลแชร์ แบบไฟฟ้า ขนาดล้อ 10

PAGE VIEW : 17,668

Product Information :

Name :
หัวลากวีลแชร์ แบบไฟฟ้า ขนาดล้อ 10
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. 03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
Brand :
PUGp
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ใช้ประกอบกับวีลแชร์ทั่วไปเพื่อการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

Product Detail :


Other Product In Group "03.สินค้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (5)"