สินค้าขายดี (7)

ID : 59633
Brand : PUGp
Model : HT002
Last Update : 01/08/2560 16:35 Preview : 10,454
เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในสายการผลิต ใช้ชักลากขบวนรถลำเลียงชิ้นส่วนเพื่อป้อนให้กับส่วนการผลิตแต่ละจุด หรือใช้เคลื่อนย้ายสินค้า / สัมภาระ ประสิทธิภาพการลากจูงเหนือกว่าการใช้แรงงานชักลาก เพิ่มผลผลิต รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ID : 96794
Brand : PUGp
Model : ASS002
Last Update : 29/07/2557 11:32 Preview : 8,405
ใช้เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ID : 129714
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 14:01 Preview : 1,815
ID : 129715
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 13:57 Preview : 1,301
ID : 152767
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 12:56 Preview : 125
ID : 152772
Brand : PUGp
Last Update : 14/06/2560 21:58 Preview : 156
ID : 152773
Brand : PUGp
Last Update : 18/06/2560 12:48 Preview : 137