07.รถจักรยานแคระ

ID : 59431
Brand : Dwarf Bike
Model : DB001/CR
Last Update : 17/12/2558 11:35 Preview : 20,822
รถจักรยานแคระ เป็นรถจักรยานขับเคลื่อนล้อหน้าเลี้ยวล้อหลัง มีความยาวตลอดคันเพียง 73 เซนติเมตร ใช้อะไหล่เดียวกับรถจักรยานทั่วไป ลักษณะการใช้งานอื่นๆก็เหมือนรถจักรยานทั่วไป เพียงฝึกซ้อมขับขี่ให้เกิดความคุ้นเคย เหมาะสมกับผู้ขับขี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ น้ำหนักเบากว่ารถจักรยานทั่วไปเพียง 9.3 กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง 80 กิโลกรัม
ID : 59433
Brand : Dwarf Bike
Model : DB003/CR
Last Update : 17/12/2558 11:35 Preview : 16,046
เป็นแท่นสำหรับประกอบเข้ากับรถจักรยานแคระ เปลี่ยนให้เป็นจักรยานออกกำลังกาย ใช้ปั่นออกกำลังกายอยู่กับที่ ใช้สะดวก ติดตั้งง่าย